Formació març: "Noves tecnologies per estimular el llenguatge i la comunicació en el TEA"


 

NOMÉS PER A LES ILLES BALEARS
🔊Pròxima formació online d'AMALIB. "Noves tecnologies per estimular el llenguatge i la comunicació en el TEA".

📆 15, 17 i 22 de març.

🕐 De 17:00 a 20:00.

👩‍🏫Ponent: Alex Escolá.

💰Socis/sòcies d'AMALIB: 25€.

35€ preu estudiants d'AL

50€ preu general.

📝Inscripcions: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpRrm9qMvAHd3KAfjnlpnOaJmO8_lHI0CDV0KDy30aXO_GJQ/viewform?usp=sf_link

Formació novembre: "Trastorns fonètics i fonològics"

 


 

 🔊Pròxima formació online d'AMALIB. "Trastorns fonètics i fonològics".

📆 30 de novembre.

🕐 De 17:00 a 20:00.

👩‍🏫Ponent: Santos Borregón.

💰Socis/sòcies d'AMALIB gratuït.
15€ socis/sòcies de FEMAL.

20€ preu estudiants d'AL

30€ preu general.

📝Inscripcions: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfliCVdDjSZu_xQJkF_qHqB5d56Grec2DRponbgs6581skZtA/viewform?usp=sf_link


🔊Próxima formación online de AMALIB. "Trastornos fonéticos y fonológicos".

📆 30 de noviembre.

🕐 De 17:00 a 20:00.

👩‍🏫Ponente: Santos Borregón.

💰Socios/socias de AMALIB gratuito.
15€ socios/socias de FEMAL

20€ precio estudiantes de AL
30€ precio general.

📝Inscripciones:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfliCVdDjSZu_xQJkF_qHqB5d56Grec2DRponbgs6581skZtA/viewform?usp=sf_link 🔊Pròxima formació online d'AMALIB. "El paper del mestre d'AL en les noves metodologies: experiències en els ambients d'aprenentatge".

📆 29 d'octubre.

🕐 De 17:00 a 20:00.

👩‍🏫Ponent: Bárbara Rodríguez.

💰Socis/sòcies d'AMALIB gratuït.
10€ socis/sòcies de FEMAL.
20€ preu general.

📝Inscripcions: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvUH-3FfgWCkhb0tSFPv1JtBw_sWpcQzuTziXI61NOckG2hA/viewform?usp=sf_link

🔊Próxima formación online de AMALIB. "El papel del maestro de AL en las nuevas metodologías: experiencias en los ambientes de aprendizaje".

📆 29 de ctubre.

🕐 De 17:00 a 20:00.

👩‍🏫Ponente: Bárbara Rodríguez.

💰Socios/socias de AMALIB gratuito.
10€ socios/socias de FEMAL.
20€ precio general.

📝Inscripciones: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvUH-3FfgWCkhb0tSFPv1JtBw_sWpcQzuTziXI61NOckG2hA/viewform?usp=sf_link

INSCRIPCIONS 2021 

La quota de 2021 és de 20€ i entren 2 píldores formatives gratuïtes. 

La quota de 2022 serà de 40 €. 

Com formam part de la FEMAL (Federación Española de Maestros de Audición y Leguaje) 5€ de la quota va destinats a la federació. 

El fet d'estar dins la FEMAL ens proporciona preus reduïts a formacions d'altres associacions de Mestres d'AL d'Espanya i descomptes en materials didàctics i pedagògics.

CURS AVALUAR I CORREGIR LES DIFICULTATS QUE PROVOCA LA DISLÈXIA.Próximo curs d'Amalib: AVALUAR I CORREGIR LES DIFICULTATS QUE PROVOCA LA DISLÈXIA.

PONENT: CARMEN SILVA, Logopeda, Mestra especialista en audició i llenguatge, especialista en neuropsicología i Educación. Directora de Ladislexia.net i del métode Diverlexia. 

LLOC, CALENDARI I HORARIS: Día 12 d'abril 2019 de 15:00h a 20:30h. Día 13 d'abril de 2019 de 10h a 13:30h al Centre Social Flassaders, Carrer de la Ferreria, 10, 07002, Palma. 

DESTINATARISAquest curs està dirigit especialment per a mestres d’audició i llenguatge, però també poden assistir mestres d'infantil i primari o especialistes en pedagogia terapèutica que estiguin interessats en la materia. Es prioritzaran als socis d'Amalib.

PREUInscripció general 60€. Socis d’AMALIB descompte del 50%, 30€.
Darrer dia per formalitzar la matrícula el 10 d'abril de 2019. 
Demanat l'homologació de l'activitat de formació permanent del professorat a la Consejería d'Educació i Universitat.

OBJECTIUS I CONTINGUTS:

Avaluar les dificultats d'aprenentatge / desenvolupament de la lectura i l'escriptura.
-              Dissenyar l'avaluació en funció del perfil.
-              Principals test estandarditzats.

Intervenir les dificultats d'aprenentatge / desenvolupament de la lectura i l'escriptura.
-  Processos específics
   Consciència fonològica
   Principi alfabètic
   Desenvolupament de la cal·ligrafia
   Assimilar i automatitzar l'aplicació del codi alfabètic

Conèixer els processos implicats en la lectura i l'escriptura per saber què i com treballar amb cada escolar, dissenyant intervencions individualitzades més eficaços.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
·            Conèixer què suposa la dislèxia i quins són els perfils que trobem amb més freqüència.
·            Dissenyar l'avaluació. Identificar quins aprenentatges, processos i habilitats hem
valorar i conèixer les principals proves estandarditzades.
·            Comprendre els diferents nivells o processos que configuren l'aprenentatge lectoescriptor.
·            Conèixer les principals habilitats neuropsicològiques que influeixen en l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura.
·            Saber com treballar cada procés i habilitat quan hi ha dificultats.
·            Adquirir estratègies i conèixer un ampli ventall d'activitats.

CONTINGUTS
1 Dislèxia: característiques, detecció, classificació i perfils neuropsicològics.
2 Avaluar les dificultats d'aprenentatge / desenvolupament de la lectura i l'escriptura.
2.1 Dissenyar l'avaluació en funció del perfil 
2.2 Principals test estandarditzats
3 Intervenir les dificultats d'aprenentatge / desenvolupament de la lectura i l'escriptura.
3.1 Processos específics
3.1.1 Consciència fonològica
3.1.2 Principi alfabètic
3.1.3 Desenvolupament de la cal·ligrafia
3.1.4 Assimilar i automatitzar l'aplicació del codi alfabètic
3.1.5 Comprensió lectora
3.1.6 Expressió escrita
3.1.7 Ortografia arbitrària
3.2 Habilitats complementàries
3.2.1 Habilitats perceptiu-visuals
3.2.2 Vocabulari, llenguatge expressiu i comprensiu
3.2.3 Funcions executives
3.2.4 Interès, seguretat i motivació (ensenyar a aprendre; voler aprendre) Projecció audiovisual
Test, programes i diversos materials d'intervenció.
4 Casos pràctics: vam dissenyar l'avaluació i la intervenció.

CURS INTERVENCIÓ PRÀCTICA EN COMUNICACIÓ I LLENGUATGE. DESFENT MITES.


Pròxim curs de formació d'AMALIB: 

INTERVENCIÓ PRÀCTICA EN COMUNICACIÓ I LLENGUATGE. DESFENT MITES.


Dates: 15 de març de 2019 de 15:30h a 20:30h i 16 de març de 10h a 14h.

Ponent: Belinda Haro, mestra d'Audició i llenguatge i pedagoga de Motril, Granada, autora del Blog Siembra Estrellas i coordinadora del proyecte Comunicar-nos

Lloc: Centre Social Flassaders, Carrer de la Ferreria, 10, 07002. Palma de Mallorca, Balears.

Destinataris: Mestres d'audició i llenguatge i mestres d'infantil. Es prioritzaran als socis d'Amalib.

Preu: Inscripció general 60€. Inscripció Socis Amalib 30€

Darrer dia per formalitzar la matrícula el 13/03/2019
Qualsevol dubte podeu contactar-nos al email: amalib.asociacion@hotmail.es

Inscripció aqui: CURS INTERVENCIÓ PRÀCTICA EN COMUNICACIÓ I LLENGUATGE. DESFENT MITES.

BLOC 1: ESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGE ORAL I LA SEVA IMPORTÀNCIA PER A ALTRES APRENENTATGES: ARTICULEMAS.

OBJECTIUS
 • Conèixer la importància dels programes d'estimulació lingüística.
 • Adquirir coneixement sobre els aspectes que ha de recollir un programa d'estimulació lingüística: desfent mites.
 • Conèixer la importància de despertar les habilitats metalingüístiques dels nens i nenes com a requisit previ per a una bona adquisició del llenguatge oral i escrit.
 • Adquirir coneixement sobre les habilitats metalingüístiques: nivells i edats.
 • Adquirir i desenvolupar recursos per ensenyar habilitats metalingüístiques.
 • Consultar i recopilar materiales editats de treball sobre metallenguatge i adaptar-los al nostre alumnat.
 • Casos pràctics d'intervenció.

CONTINGUTS

 • Relació de llenguatge oral i la resta d'aprenentatges.
 • Desfent mites referents als programes d'estimulació del llenguatge oral.
 • Estimulación del llenguatge oral: ampliació semàntica, morfosintaxi, habilitats metalingüístiques, habilitats pragmàtiques.
 • Habilitats metalingüístiques i relació amb aprenentatges posteriors: consciència lèxica, consciència sil·làbica, consciència fonèmica, principi alfabètic.
 • Exemples pràctics d'intervenció: dins aules d'internet, en tallers de llenguatge, en petit grup o individuals.
BLOC 2: AVALUACIÓ, INTERVENCIÓ I COMUNICACIÓ EN ALUMNAT AMB DIFERENTS PATOLOGIES (TEL-TEA).

OBJECTIUS
 • Adquirir coneixement de diferents eines i test per avaluar el llenguatge.
 • Conèixer la seqüència per al desenvolupament d'una intervenció en comunicació i llenguatge.
 • Adquirir models basats en casos reals per a la intervenció.
CONTINGUTS

 • Avaluació del llenguatge.
 • Desenvolupament de la intervenció en comunicació i llenguatge.
 • Casos pràctics d'intervenció en comunicació i llenguatge.
 • Casos pràctics d'intervenció en alumnes amb TEL i TEA.