CURS TÈCNICA DE LECTURA MULTISENSORIAL D’ANDRÉS MARÍN PER A LA PREVENCIÓ I CORRECCIÓ DE LA DISLÈXIA FONOLÒGICA


Vos informam del proper curs que organitza AMALIB:

CURS TÈCNICA DE LECTURA MULTISENSORIAL D’ANDRÉS MARÍN PER A LA PREVENCIÓ I CORRECCIÓ DE LA DISLÈXIA FONOLÒGICA

DESTINATARIS: Mestres especialistes en Audició i Llenguatge, logopedes, mestres de pedagogia terapèutica, mestres d’Educació Infantil i Primer Cicle d’Educació Primària.

PONENT: D. ANDRÉS MARÍN PALOMAR, funcionari de carrera del cos de mestres, especialitat d’audició i llenguatge.

PROGRAMA:
OBJECTIUS:
    Conèixer els mecanismes pisco-lingüístics de la lectura.
    Conèixer les característiques fonamentals de la percepció auditiva. (fonètica perceptiva)
    Introduir les bases de la fonètica acústica.
    Conèixer críticament les característiques dels principals mètodes de lectura.
    Avaluar i conèixer els requisits previs a la lectura.
    Conèixer els tipus de dislèxia.
    Utilitzar models psico-lingüístics per determinar els dèficits particulars dels alumnes.
    Conèixer els principis del mètode de lectura d'Andrés Marín.
    Donar resposta terapèutica als dèficits de lectura (dislèxia)

CONTINGUTS:
1‐ Consideracions bàsiques:

‐ Evolució històrica de l'escriptura.
‐ Fonètica acústica.
Decibel
Hertz
Espectrogrames
‐ Fonètica perceptiva.
L1 (llengua materna)
Fonema
Síl•laba
Paraula
Categorització
‐ Psicolingüística
Percepció.
Models de memòria.
Models de processament d'informació lingüística.

Models
Via sublèxica
Via lèxica

2‐ Mètodes de lectura
a. Coneixement i valoració crítica dels mètodes:
‐ Ascendents
‐ Descendents
‐ Eclèctiques
‐ Consciència fonològica?

3‐ Avaluació de habilitats per a la lectura, característiques i dèficits
Nins que comencen
Nins amb desordres (dislèxics)
Utilització dels models teòrics a casos pràctics

4‐ Metodologia multisensorial de Marín
Principis
‐ Dialogo tònic
‐ Quinestema o quinema
‐ Artefacte
‐ Script
‐ Material
Crítica al mètode

5‐ Modes d'utilització
‐ Evolutiva (ensenyament a E. infantil)
‐ Terapèutica

6‐ Avaluació del curs
‐ Professor
‐ Alumnat

METODOLOGIA:
El ponent farà una petita dissertació i donarà una consigna que es discutirà en petit grup.
Les resultats de les discussions en petit grup es posaran en comú i s'estructuraran en gran grup, de forma que l'alumne arribi als principis teòrics per si mateix.
La teoria serà desenvolupada pels alumnes aplicada a casos pràctics, ja que l'objectiu primordial del curs es la resolució de casos pràctics, conseqüentment es prioritzarà la resolució de problemes reals al aprenentatge teòric.
S'intentarà que sigui la lògica i el seny, no la memòria, el principal motor del curs; en síntesi un aprenentatge constructiu.


AVALUACIÓ: És indispensable la participació continuada i activa, amb assistència obligatòria del 80% en la fase presencial.

LLOC: Centre Cultural Flassaders, c/Ferreria 10, 07002.

DATES, DURADA I HORARIS: La durada del curs és de 18 hores presencials amb 2 crèdits de formació. Dies 23,24,30 i 31 de Març de 2012, els divendres de 15 a 21 hores i els dissabtes de 10 a 13 hores.

DATES D’INSCRIPCIÓ: Fins dia 22 de Març.

NOMBRE PARTICIPANTS: Es fixa un mínim de 20 participants i un màxim de 50 participants.

MATRÍCULA:

Formalitzar el pagament efectuant d’ingrés al compte de

CAJA DUERO 2104/3270/30/9160886906

3_Emplenar el full d’inscripció i enviar una copia a amalib.asociacion@hotmail.es  

PREU DEL CURS:

MESTRES: 100€
ESTUDIANTS: 80€.
SOCIS D’AMALIB: 60€
SOCIS D’AMALIB de Menorca, Eivissa i Formentera: 45€.Eugenia Romero
Presidenta d’AMALIB

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por dejar tu comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.