CURS TECNIQUES ORTOFONIQUES D'INTERVENCIO EN PARLA


Vos informam del proper curs que organitza AMALIB:


DESTINATARIS: Mestres especialistes en Audició i Llenguatge i logopedes.

PONENT: D. ANDRÉS MARÍN PALOMAR, funcionari de carrera del cos de mestres, especialitat d’audició i llenguatge i logopeda.

PROGRAMA:

OBJECTIUS:

è Aprendre a explorar la funcionalitat de la zona estomàtica.

è Aprendre a evitar riscs de contagis, mossegades, etc.

è Conèixer les eines més  habituals en ortofonia de parla.

è Aprendre a manipular les diferents eines d’ortofonia.

è Controlar les tècniques ortofòniques de parla.

è Decidir la tècnica més adequada a cadascú dels alumnes.

è Saber  obtenir qualsevol fonema en un nin.

è Comprendre  els fonaments mecànics de la parla

è Reduir  els temps del nin per obtenir fonemes.

è Aprendre a resoldre problemes ortofòniques desconeguts.

è Desenvolupar intervencions especifiques.

è Crear noves tècniques.

è Aprendre a realitzar una avaluació critica de la pròpia intervenció.

 
CONTINGUTS:

1. PART TEÒRICA

A. Nocions de fonètica articulatòria.

B. Nocions de fonètica acústica.

C. Instrumental en ortofonia.

Temporalització:
           Aproximadament 5 hores.

Forma de realització:

Amb apunts a casa. Al començament de la part presencial es farà una petita recapitulació.

2.      PART PRÀCTICA

  1. AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA DEL NIN

                                                              i.      Avaluació estomàtica.

1.      Avaluació morfologia

2.      Avaluació funcional: biomecànica articulatòria.

                                                            ii.      Avaluació dels aspectes de la funció auditiva.

1.      Normoaudició.

2.      Discriminació.

  1. OBTENCIÓ DE FONEMES (vocals i consonants)

                                                              i.      Tècniques indirectes

1.      Via auditiva: Gnòsies

2.      Via sensorio-motriu: Pràxies

                                                            ii.      Tècniques directes:

1.      Invasives.

a.      Instrumentals.

b.      Manipulatives

2.      Externes.

a.      Imitació

b.      Propioceptives.

c.       Alteració de variables.

  1. AUTOMATITZACIÓ

                                                              i.      Parla repetida

                                                            ii.      Parla induïda.

                                                          iii.      Parla espontània.

 1. Avaluació de les intervencions ortofòniques.
  1. Com s’ha d’avaluar la pròpia intervenció.
  2. Com s’ha d’avaluar l’actuació de l’alumne
  3. Utilitat de l’avaluació.

Temporalització:
      10 hores.

Forma de realització:
      -          El professor explicarà  la Técnica per obtenir un determinat  fonema.

-          Els alumnes treballaran per parelles per obtenir el fonema aplicant les tècniques explicades.

-          Quan s’acabi la realització pràctica de cada fonema es farà una exposició en gran grup dels inconvenients trobats i como es poden corregir.

COMPENDIO

-          Resum per escrit de les tècniques desenvolupades per cadascú dels fonemes.

 Temporalització:
       5 hores.

Forma de realització:

En format word.doc es farà (individualment o grupalment, amb un màxim de 5 persones) un compendi on es detallaran:

-          Fonema a obtenir (descripció de la realització normativa i avaluació del problema a resoldre)

-          Tècniques per obtenir-lo

 
METODOLOGIA:

Sessions teòriques magistrals

Sessions de debat

Treball individual

Treball per petit grup

Exposició i correcció en gran grup

Elaboració personal de treball propi per cada alumne específic

 
AVALUACIÓ: S’avaluarà  l’assistència (80% com a mínim), la participació activa dels assistents i una programació exhaustiva i realista per utilitzar els nous continguts amb alumnes.

 LLOC: CEIP Camilo José Cela, carrer Perú nº2, 07007, Palma de Mallorca.

DATES, DURADA I HORARIS: La durada del curs és de 20 hores amb 2 crèdits de formació, 10 són presencials. Dies 14 i 15 de Desembre de 2012, el divendres de 15’30 a 20’30 hores i els dissabte de 9 a 14 hores.

DATES D’INSCRIPCIÓ: Fins dia 12 de Desembre.

NOMBRE PARTICIPANTS: Es fixa un mínim de 20 participants i un màxim de 35 participants.

MATRÍCULA:
1_ Informar-se telefònicament que hi ha places disponibles al curs als telèfons: 971105946-659486632 dimarts i dijous de 17h a 20h.

2_Formalitzar el pagament efectuant d’ingrés al compte de

CAJA DUERO 2104/3270/30/9160886906
3_Emplenar el full d’inscripció i enviar una copia a amalib.asociacion@hotmail.es 

 PREU DEL CURS:

SOCIS D’AMALIB: GRATUÏT  
MESTRES D’AUDICIÓ I LLENGUATGE I LOGOPEDES: 30€

SOCIS AL D’ALTRES CCAA: 20€

 ESTUDIANTS D’AUDICIO I LLENGUATGE I LOGOPÈDIA: 15€.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por dejar tu comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.