CURS ATENCIÓ PRIMERENCA: PREVENCIÓ I INTERVENCIO EN TRASTORNS DE LA PARLA I DEL LLENGUATGE AMB SANTOS BORREGÓN


Pròxim curs que realitzarem a AMALIB amb un ponent de luxe, D.SANTOS BORREGÓN SANZ.

DESTINATARIS: Mestres especialistes en Audició i Llenguatge i logopedes.

PONENT: D. SANTOS BORREGÓN SANZ, Llicenciat en Ciències de l'Educació. Especialitat de Pedagogia Terapèutica, logopeda i Diplomat en Estimulació Precoç.

PROGRAMA:

OBJECTIUS FORMATIUS
  • Dotar al professional de recursos que li permetin conèixer el desenvolupament normal i el patològic.
  • Conèixer models diagnòstics i signes d'alerta a fi de detectar promptament desviacions en el desenvolupament del parla i del llenguatge.
  • Proporcionar estratègies, tècniques i recursos d'intervenció que permetin prevenir i/o pal·liar aquestes desviacions.

CONTINGUTS:
-Introducció.
- Trastorns del parla i del llenguatge en l'etapa d'Atenció Primerenca.
- Patologies i desviacions més freqüents en Atenció Primerenca
- Avaluació.
- Test, Protocols i Escales de desenvolupament, Observació, etc.
- Diagnòstic en Atenció Primerenca.
- Organització diagnòstica en Atenció Primerenca. ODAT.
- Pautes per identificar desenvolupament normal enfront de desenvolupament patològic. Signes d'alerta.
- Signes d'alerta en els diferents codis: fonètic, fonològic, morfosintàctic, semàntic i pragmàtic.
- Anàlisi i estudi de casos.
- Prevenció i intervenció primerenca.
- Directrius, metodologia, tècniques i estratègies d'intervenció aplicades a l'anàlisi i estudi de casos.

METODOLOGIA:
- La metodologia serà eminentment activa i participativa. En qualsevol cas, adaptada a les necessitats i coneixements de l'alumnat.
- A través de casos presentats al grup, es tracta de determinar: avaluació, diagnòstic i procedència o no d'atenció o intervenció primerenca.
- Cas de precisar intervenció en l'àmbit del parla i/o del llenguatge es tractaria de determinar metodologia, tècniques i estratègies d'intervenció.

AVALUACIÓ: És indispensable la participació continuada i activa, amb assistència obligatòria del 80% en la fase presencial.

LLOC: Centre Cultural Flassaders, c/Ferreria 10, 07002.

DATES, DURADA I HORARIS: La durada del curs és de 10 hores presencials de formació amb 1 crèdit de formació. Dies 24 i 25 de Maig de 2013, el divendres de 15 a 21 hores i el dissabte de 10 a 14 hores. 

DATES D’INSCRIPCIÓ: Fins dia 22 de Maig de 2013. 

NOMBRE PARTICIPANTS: Es fixa un mínim de 20 participants i un màxim de 30 participants.

MATRÍCULA:
1_ Informar-se telefònicament que hi ha places disponibles al curs als telèfons: 971105946-659486632 dimarts i dijous de 17h a 20h.
2_Formalitzar el pagament efectuant d’ingrés al compte de CAJA DUERO 2104/3270/30/9160886906
3_Emplenar el full d’inscripció i enviar una copia a amalib.asociacion@hotmail.es

PREU DEL CURS:
PREUS ESPECIALS PER ALS SOCIS D’AMALIB: 25€
SOCIS D’AMALIB de Menorca, Eivissa i Formentera 15€.

MESTRES AL I LOGOPEDES: 50€.
ESTUDIANTS MESTRES D’AUDICIÓ I LLENGUATGE: 40€

Eugenia Romero
Presidenta d’AMALIB

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por dejar tu comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.