CURS TERÀPIA MIOFUNCIONAL: AVALUACIÓ, TRACTAMENT I CASOS PRÀCTICS.Pròxim curs que realitzarem a AMALIB amb Dña. MIRTA E . HIGGIMBOTTON CAPDEPON logopeda  Especialista  en Terapia Miofuncional y Estimulació Primerenca.


DESTINATARIS: Mestres especialistes en Audició i Llenguatge i logopedes.

PROGRAMA:

OBJECTIUS FORMATIUS:

è Oferir  recursos que permetin ampliar coneixement de Normalitat i Patologia.

 

è Detectar Anomalies d'acord a diferents diagnòstics.

 

è  Proporcionar Tests, tècniques, Mètodes per PREVENIR i/o REHABILITAR aquelles patologies instal·lades.

 

- Facilitar pautes per transmetre a la família.


CONTINGUTS:

è Presentació Teòrica de TERÀPIA MIOFUNCIONAL i les seves Aplicacions.

 

è Tallers per treballar en Grups Interdisciplinaris. Es desenvoluparan casos particulars on s’hauran d’aplicar les diferents Tècniques i Recursos abocats en la presentació.


è Debat de les conclusions dels diferents Grups.

  
METODOLOGIA:

- La metodologia serà eminentment activa, inclusiva i participativa dels assistents durant la ponència.

AVALUACIÓ: És indispensable la participació continuada i activa, amb assistència obligatòria del 80% en la fase presencial.

LLOC: Centre Cultural Flassaders, c/Ferreria 10, 07002.


DATES, DURADA I HORARIS: La durada del curs és de 10 hores presencials de formació amb 1 crèdit de formació. Dies 18 i 19 de Desembre de 2013, de 15:30 a 20:30 hores.

DATES D’INSCRIPCIÓ: Fins dia 16 de Desembre de 2013.

NOMBRE PARTICIPANTS: Es fixa un mínim de 20 participants i un màxim de 30 participants.

MATRÍCULA:

1_ Informar-se telefònicament que hi ha places disponibles al curs als telèfons: 971105946-659486632 dimarts i dijous de 17h a 20h.

2_Formalitzar el pagament efectuant d’ingrés al compte de CAJA DUERO 2104/3270/30/9160886906

3_Emplenar el full d’inscripció i enviar una copia amb el rebut de l’ingrés del banc a amalib.asociacion@hotmail.es  


PREU DEL CURS:

GRATUÏT PER ALS SOCIS D’AMALIB

MESTRES AL I LOGOPEDES: 50€.

ESTUDIANTS MESTRES D’AUDICIÓ I LLENGUATGE: 40€

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por dejar tu comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.