CURS INTERVENCIÓ PRÀCTICA EN COMUNICACIÓ I LLENGUATGE. DESFENT MITES.


Pròxim curs de formació d'AMALIB: 

INTERVENCIÓ PRÀCTICA EN COMUNICACIÓ I LLENGUATGE. DESFENT MITES.


Dates: 15 de març de 2019 de 15:30h a 20:30h i 16 de març de 10h a 14h.

Ponent: Belinda Haro, mestra d'Audició i llenguatge i pedagoga de Motril, Granada, autora del Blog Siembra Estrellas i coordinadora del proyecte Comunicar-nos

Lloc: Centre Social Flassaders, Carrer de la Ferreria, 10, 07002. Palma de Mallorca, Balears.

Destinataris: Mestres d'audició i llenguatge i mestres d'infantil. Es prioritzaran als socis d'Amalib.

Preu: Inscripció general 60€. Inscripció Socis Amalib 30€

Darrer dia per formalitzar la matrícula el 13/03/2019
Qualsevol dubte podeu contactar-nos al email: amalib.asociacion@hotmail.es

Inscripció aqui: CURS INTERVENCIÓ PRÀCTICA EN COMUNICACIÓ I LLENGUATGE. DESFENT MITES.

BLOC 1: ESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGE ORAL I LA SEVA IMPORTÀNCIA PER A ALTRES APRENENTATGES: ARTICULEMAS.

OBJECTIUS
 • Conèixer la importància dels programes d'estimulació lingüística.
 • Adquirir coneixement sobre els aspectes que ha de recollir un programa d'estimulació lingüística: desfent mites.
 • Conèixer la importància de despertar les habilitats metalingüístiques dels nens i nenes com a requisit previ per a una bona adquisició del llenguatge oral i escrit.
 • Adquirir coneixement sobre les habilitats metalingüístiques: nivells i edats.
 • Adquirir i desenvolupar recursos per ensenyar habilitats metalingüístiques.
 • Consultar i recopilar materiales editats de treball sobre metallenguatge i adaptar-los al nostre alumnat.
 • Casos pràctics d'intervenció.

CONTINGUTS

 • Relació de llenguatge oral i la resta d'aprenentatges.
 • Desfent mites referents als programes d'estimulació del llenguatge oral.
 • Estimulación del llenguatge oral: ampliació semàntica, morfosintaxi, habilitats metalingüístiques, habilitats pragmàtiques.
 • Habilitats metalingüístiques i relació amb aprenentatges posteriors: consciència lèxica, consciència sil·làbica, consciència fonèmica, principi alfabètic.
 • Exemples pràctics d'intervenció: dins aules d'internet, en tallers de llenguatge, en petit grup o individuals.
BLOC 2: AVALUACIÓ, INTERVENCIÓ I COMUNICACIÓ EN ALUMNAT AMB DIFERENTS PATOLOGIES (TEL-TEA).

OBJECTIUS
 • Adquirir coneixement de diferents eines i test per avaluar el llenguatge.
 • Conèixer la seqüència per al desenvolupament d'una intervenció en comunicació i llenguatge.
 • Adquirir models basats en casos reals per a la intervenció.
CONTINGUTS

 • Avaluació del llenguatge.
 • Desenvolupament de la intervenció en comunicació i llenguatge.
 • Casos pràctics d'intervenció en comunicació i llenguatge.
 • Casos pràctics d'intervenció en alumnes amb TEL i TEA.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por dejar tu comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.